ginekolog czyrniański
BADANIA PRENATALNE /FMF Certyfikat nr 115217/
Badania prenatalne są to wysokospecjalistyczne, nieinwazyjne badania, których celem jest ocena ryzyka wystąpienia wady genetycznej u płodu. W przypadku stwierdzenia wysokiego ryzyka wady genetycznej w badaniu nieinwazyjnym, kieruje się ciężarną na badania inwazyjne, tj. amniopunkcję lub biopsję trofoblastu.
Badania te mają na celu ocenę kariotypu płodu.
Badania nieinwazyjne to ocena ultrasonograficzna markerów wad ( NT – przezierność karku, NB – kość nosowa i inne ) wraz z oceną wolnego bHCG i białka PAPP-A. Na tej podstawie szacowane jest ryzyko wystąpienia wad genetycznych.

W przypadku stwierdzenia wysokiego ryzyka wady genetycznej, po badaniach nieinwazyjnych, przechodzimy do badań inwazyjnych, tj. amniopunkcji lub biopsji trofoblastu. Badania te mają na celu ocenę chromosomów z komórek pochodzących od płodu.
Do badań nieinwazyjnych zalicza się również test z krwi matki na obecność wolnego DNA płodu krążącego w krwi matki ( NIFTY, HARMONY i inne). Wynik tego testu charakteryzuje się taką samą czułością i specyficznością jak badania inwazyjne przy mniejszym odsetku wyników fałszywie dodatnich

Badanie prenatalne nieinwazyjne ( USG ) wykonujemy pomiędzy 11 a skończonym 13 tygodniem ciąży, gdy wielkość płodu zawiera się w przedziale od 45 do 84 mm. Do wykonywania badań prenatalnych uprawnieni są lekarze, którzy posiadają certyfikat FMF ( Fetal Medicine Foundation ).

Polskie Towarzystwo Ginekologiczne rekomenduje wykonanie badań prenatalnych wszystkim kobietom w ciąży, niezależnie od wieku.
Kolejnym etapem badań prenatalnych jest wykonanie USG pomiędzy 18 a 22 tygodniem ciąży. Celem badania jest szczegółowa ocena anatomii płodu.

KONTAKT
Przychodnia Lekarska Balticmed
76-031 Mścice k.Koszalina
ul. Rzemieślnicza 4
e-mail: ginekolog.czyrnianski@wp.pl


rejestracja telefoniczna
tel. komórkowy: 730 910 330 - preferowany kontakt sms
godziny przyjęć
poniedziałek - 0830 - 1530
wtorek - 0830 - 1730
czwartek i piątek godziny ustalane indywidualnie