I trymestr

Badania prenatalne pierwszego trymestru

Badanie pozwala na oszacowanie indywidualnego ryzyka wystąpienia najczęstszych chorób genetycznych u płodu – zespołu Downa, Edwardsa, Patau. Umożliwia także rozpoznanie niektórych dużych wad wrodzonych.

Badanie wykonuje się pomiędzy 11 a 14 tygodniem ciąży – wielkość płodu (CRL) od 45 do 84 mm.

Składa się z :
1. ultrasonograficznej oceny płodu

  • pomiarów : długości ciemieniowo-siedzeniowej (CRL), przezierności karkowej (NT), kości nosowej (NB), czynności serca (FHR), przepływu w przewodzie żylnym i na zastawce trójdzielnej
  • anatomii w zakresie dostępnym w tym okresie
  • oceny ryzyka preeclampsji

2. biochemicznej oceny stężeń we krwi ciężarnych: białka PAPPA, wolnego β-HCG.

Badanie zalecane jest u wszystkich kobiet w ciąży niezależnie od wieku.